โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพิสูจน์สัญชาติ การเลือกติดต่อโรงพยาบาลต้องทราบว่า โรงพยาบาลอะไรที่สามารถตรวจเทียบคู่ได้บ้าง เพราะบางโรงพยาบาลไม่มีสารเคมีในกาตรวจสารพันธุกรรมระหว่าง ป้ากับหลาน เป็นต้น ดังนั้นควรจะมีการตรวจสอบก่อนไม่เช่นนั้น จะต้องมีการส่งเอกสารไปมาระหว่างโรงพยาบาลอีก ซึ่งทำให้การตรวจล่าช้าออกไปอีก  ข้อมูลข้างใต้จึงเป็นการรวบรวมโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ

โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ (บาท)
พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติฝ่ายมารดา ญาติฝ่ายบิดา เบอร์ติดต่อ ระยะเวลา Link
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
6,500 6,500 8,500 8,500 6,500 6,500 02-2011145 1 เดือน คลิ๊กที่นี่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 5,000 5,000 13,000 11,000 02-2564436 1 สัปดาห์ คลิ๊กที่นี่ 
สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลตำรวจ
4,200  4,200  – 02-2076111 ต่อ 2201  1 เดือน คลิ๊กที่นี่ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800  4,800  8,400  8,400 8,400 8,400 053-945432 1 เดือน คลิ๊กที่นี่
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2,000 2,000 4,000  4,000  4,000 4,000 043-202859  1 เดือน คลิ๊กที่นี่
ห้องตรวจนิติเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 074-451571  1 เดือน คลิ๊กที่นี่ , ที่นี่

หมายเหตุ*

1. ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อคน การตรวจเทียบที่ใช้ 2 คน ค่าใช้จ่ายคูณตามจำนวนคนนั้น

2. ราคาและข้อมูลบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถานบริการ โปรดตรวจสอบกับสถานบริการอีกครั้ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม :

ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการตรวจ DNA 

ข้อมูลการตรวจ DNA โรงพยาบาลตำรวจ