เอกสารและขั้นตอนโครงการการกุศล

สำหรับคนที่มาใหม่ อ่านข้อมูล และขั้นตอนการลงพื้นที่ได้ที่นี่ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนที่ 3 หลังจากลงพื้นที่มาแล้ว บันทึกการลงพื้นที่ ขั้นตอนที่ 4 กรอกใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน เคสทั้งหมด ตารางแสดงจำนวนเคสทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเป็นรายเดือน เคส ความช่วยเหลือ ผู้รับผิดชอบเคส ดาริน นมวัวแดง 4 แพ็ค น้ำ…

Continue Reading เอกสารและขั้นตอนโครงการการกุศล

โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพิสูจน์สัญชาติ การเลือกติดต่อโรงพยาบาลต้องทราบว่า โรงพยาบาลอะไรที่สามารถตรวจเทียบคู่ได้บ้าง เพราะบางโรงพยาบาลไม่มีสารเคมีในกาตรวจสารพันธุกรรมระหว่าง ป้ากับหลาน เป็นต้น ดังนั้นควรจะมีการตรวจสอบก่อนไม่เช่นนั้น จะต้องมีการส่งเอกสารไปมาระหว่างโรงพยาบาลอีก ซึ่งทำให้การตรวจล่าช้าออกไปอีก  ข้อมูลข้างใต้จึงเป็นการรวบรวมโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ (บาท) พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติฝ่ายมารดา ญาติฝ่ายบิดา เบอร์ติดต่อ ระยะเวลา Link ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 6,500…