เอกสารและขั้นตอนโครงการการกุศล

สำหรับคนที่มาใหม่ อ่านข้อมูล และขั้นตอนการลงพื้นที่ได้ที่นี่ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนที่ 3 หลังจากลงพื้นที่มาแล้ว บันทึกการลงพื้นที่ ขั้นตอนที่ 4 กรอกใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน เคสทั้งหมด ตารางแสดงจำนวนเคสทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเป็นรายเดือน เคส ความช่วยเหลือ ผู้รับผิดชอบเคส ดาริน นมวัวแดง 4 แพ็ค น้ำ…

Continue Reading เอกสารและขั้นตอนโครงการการกุศล