ติดต่อมูลนิธิ

ที่อยู่ปัจจุบัน

มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
271 หมู่ 6 ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-261109  โทรสาร : 055-261109

กด Like เพจมูลนิธิ

แผนที่แสดงที่ตั้งมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DHEhkOVLCO_Hr7v3LtwO-8Ktoxtc8fEt&usp=sharing