โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆในโครงการ วันที่ 10 กันยายน 2561 มีเด็กในโครงการเพิ่มมาอีก 1 คน เป็นเด็กหญิงที่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา มีพี่สาวตาบอดซึ่งเรียนต่างจังหวัด ปิดเทอมจึงจะกลับบ้าน เด็กหญิงร่าเริง สดใส สื่อสารได้สมวัย แม่ของน้องแจ้งว่าขาดแคลนรองเท้าพละและรองเท้านักเรียน เจ้าหน้าที่ฯจะให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนเด็กชายทั้งสองในโครงการฯ กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน เด็กคนที่ 1 ยังไม่สามารถสื่อสารได้ ขณะที่เด็กคนที่ 2 มีพัฒนาการสมวัย

บริจาคที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ

มูลนิธิฯ บริจาคที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยแผลกดทับในตำบลท่าโพธิ์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับทราบข่าวครอบครัวเด็กหญิงตาบอด จากการประชุมกินข้าวเล่าเรื่อง จึงได้ทำการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและแม่ของน้อง เบื้องต้นพบว่าเด็กหญิงตาบอดเข้าโรงเรียนแล้วที่ต่างจังหวัด แต่น้องสาวของน้องกำลังเริ่มเข้าโรงเรียน มีความประสงค์ขอเข้าโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ถึงชายพิการซีกซ้ายไม่รู้สึก จึงลงพื้นที่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ทราบว่า ชายพิการอาศัยอยู่กับมารดาสูงอายุ พิการมาได้ประมาณ 3 เดือนจากอุบัติเหตุ ก่อนหน้าที่จะพิการนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานหาเลี้ยงมารดา ขณะนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เจ้าหน้าที่ฯ กำลังจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป