เอกสารและขั้นตอนโครงการการกุศล

สำหรับคนที่มาใหม่ อ่านข้อมูล และขั้นตอนการลงพื้นที่ได้ที่นี่ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนที่ 3 หลังจากลงพื้นที่มาแล้ว บันทึกการลงพื้นที่ ขั้นตอนที่ 4 กรอกใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน เคสทั้งหมด ตารางแสดงจำนวนเคสทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเป็นรายเดือน เคส ความช่วยเหลือ ผู้รับผิดชอบเคส ดาริน นมวัวแดง 4 แพ็ค น้ำ ปฐวี นมแลคตาซอย 4 แพ็ค น้ำ ธันวา นมแลคตาซอย 4 แพ็ค เมย์ แบ๊ว/คุณยุทธยา ข้าวสาร 2 ถุง นมแลคตาซอย 4 แพ็ค พลอย อันปัน นมโฟร์โมสต์ 4 แพ็ค ผ้าอ้อม XL 2 แพ็ค เมย์ ปอย นมแลคตาซอย 4 แพ็ค ผ้าอ้อม L 2 แพ็ค น้ำ เด็กแฝด ข้าวสาร 2 ถุง นมวัวแดง 12 แพ็ค แพมเพิสใหญ่ 1 แพ็ค วรรณ เฟส ข้าวสาร 2 ถุง เมย์ น้องพิมพ์ เงินสด 400 บาท พลอย คุณฐปตา ข้าวสาร 2 ถุง พลอย ป้าแฉล้ม ข้าวสาร 2 ถุง พลอย ป้าจำรัส ข้าวสาร 2 ถุง พลอย ป้าภา ข้าวสาร 2 ถุง เมย์ ป้าเจี้ยน ข้าวสาร 2 ถุง เมย์ คุณสาวิตรี ข้าวสาร 2 ถุง (รอขออนุมัติ แพมเพิสผู้ใหญ่) น้ำ ข้อมูลออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เมื่อต้องซื้อของให้เคส เช่น ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน หรืออื่น ๆ ต้องออกใบเสร็จรับเงินกับร้านค้าที่ไปซื้อของ รายละเอียดการออกใบเสร็จ มีดังนี้

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าแปลงปลูกผักของผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทางมูลนิธิฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้ว

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กๆในโครงการฯ เด็กในภาพที่ 2 ป่วยเข้าโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับปอด แต่ก็ยังร่าเริงเหมือนกับเด็กๆคนอื่นในภาพ ทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการปลูกผัก ที่สนับสนุนให้ครอบครัวฐานะยากจน ปลูกไว้เพื่อรับประทานและหากมีผลผลิตเหลืออาจจะนำขาย