เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

จากสอบถามเบื้องต้น พบว่าผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนรายนี้มีฐานะยากจน และมีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน แต่ไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ เพราะติดหนี้โรงพยาบาลจากการผ่าตัดไส้ติ่ง เมื่อหลายปีก่อน

การประชุมช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึง เจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์

ขณะนี้เว็บไซต์ของมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพอยู่ระหว่างดำเนินการ