โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าแปลงปลูกผักของผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทางมูลนิธิฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้ว

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กๆในโครงการฯ เด็กในภาพที่ 2 ป่วยเข้าโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับปอด แต่ก็ยังร่าเริงเหมือนกับเด็กๆคนอื่นในภาพ ทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการปลูกผัก ที่สนับสนุนให้ครอบครัวฐานะยากจน ปลูกไว้เพื่อรับประทานและหากมีผลผลิตเหลืออาจจะนำขาย

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวที่มีแม่ดูแลลูกชายพิการ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อปลูกไว้กินในครัวเรือน ถ้าเหลือก็สามารถขายได้