โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับทราบข่าวครอบครัวเด็กหญิงตาบอด จากการประชุมกินข้าวเล่าเรื่อง จึงได้ทำการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและแม่ของน้อง เบื้องต้นพบว่าเด็กหญิงตาบอดเข้าโรงเรียนแล้วที่ต่างจังหวัด แต่น้องสาวของน้องกำลังเริ่มเข้าโรงเรียน มีความประสงค์ขอเข้าโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *