โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆ ในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งในขณะนี้มีทั้งหมด 2 คน และทางโครงการฯ กำลังจะรับเพิ่มขึ้นอีก 1 คน โดยเด็กๆ ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา พร้อมทั้งการติดตามพัฒนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *