โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ประจำสัปดาห์ พบว่าเด็กคนแรกสามารถพูด สื่อสารกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น มองเห็นลูกบอล สามารถชี้และพูดคำว่า ลูกบอล เด็กยื่นขนมให้เจ้าหน้าที่และพูดคำว่าขนม เด็กคนที่สองมีพัฒนาการสมวัย สื่อสารเป็นประโยค เข้าใจในสิ่งที่พูด ยิ้มเก่งและขี้อาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *