โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่สอบถามพัฒนาการของเด็กในโครงการฯ ที่โรงเรียน เด็กคนแรกยังคงพูดเป็นคำไม่ได้ ส่วนเด็กคนที่สองสามารถสื่อสารรู้เรื่องแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *