โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย รับเด็กเพิ่มรายที่ 2

ภายหลังจากโครงการฯ รับเด็กคนแรก คุณครูที่โรงเรียนของเด็กคนแรกแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มีเด็กอีกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิ เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเด็กฐานะทางบ้านยากจน มีชุดนักเรียน 1 ชุด มีพี่สาวต่างบิดา 1 คน ทางมูลนิธิฯ จึงพิจารณารับเข้าโครงการฯ และมอบชุดนักเรียนให้ในครั้งต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *