โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ถึงชายพิการซีกซ้ายไม่รู้สึก จึงลงพื้นที่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ทราบว่า ชายพิการอาศัยอยู่กับมารดาสูงอายุ พิการมาได้ประมาณ 3 เดือนจากอุบัติเหตุ ก่อนหน้าที่จะพิการนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานหาเลี้ยงมารดา ขณะนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เจ้าหน้าที่ฯ กำลังจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *