โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่มอบข้าวสารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *