โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าแปลงปลูกผักของผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทางมูลนิธิฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *