โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวที่มีแม่ดูแลลูกชายพิการ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อปลูกไว้กินในครัวเรือน ถ้าเหลือก็สามารถขายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *