โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของประจำสัปดาห์ เด็กๆกำลังทานอาหารมื้อเย็น และดื่มนม ก่อนจะเข้านอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *