โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในโครงการฯ แม่ของเด็กในโครงการคนที่ 2 ได้ขอความรับการสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพิ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *