โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ปกครองเด็กที่ย้ายครอบครัวฐานะยากจนมาที่ตำบลท่าโพธิ์ มีเด็กๆในบ้าน 3 คน ซึ่งมีเด็ก 2 คนสามารถเข้าร่วมโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *