โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ประจำสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *