โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

ภายหลังจากมูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ ร่วมกันให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายที่ขาดสารอาหารขณะนี้เด็กชายอยู่ในวัยเข้าโรงเรียน มูลนิธิฯ จึงให้เด็กเข้าโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ในเบื้องต้นได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จัดซื้อชุดนักเรียนและของใช้ที่สนับสนุนการศึกษา รวมทั้งมอบนมกล่องพร้อมแพมเพิสให้กับเด็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *