โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบนมและแพมเพิสให้แก่เด็กในโครงการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *