โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณครูของเด็ก พบว่าเด็กชอบมาโรงเรียน ชอบเล่นกับเพื่อน มีนิสัยร่าเริง ชอบเล่นน้ำ และยังไม่สามารสื่อสารกับครูเมื่ออยากเข้าห้องน้ำได้ น้องจึงต้องใช้แพมเพิสอยู่ตลอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *