โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการปลูกผัก ที่สนับสนุนให้ครอบครัวฐานะยากจน ปลูกไว้เพื่อรับประทานและหากมีผลผลิตเหลืออาจจะนำขาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *