ส่งมอบโทรศัพท์มือถือ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ส่งมอบโทรศัพท์มือถือแก่ครอบครัวเด็กไร้สัญชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *