บริจาคที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ

มูลนิธิฯ บริจาคที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยแผลกดทับในตำบลท่าโพธิ์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *