ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยอัมพาต หลังจากมูลนิธิฯร่วมกับอบต.ท่าโพธิ์ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมผู้ป่วย พบว่าการใช้ชีวิตประจำวันสะดวกมากกว่าตอนที่ยังไม่ทำการปรับปรุงที่พักอาศัย ผู้ป่วยนอนบนเตียงที่ไม่สามารถขยับตัวได้เอง สามีของผู้ป่วยมีเตียงคนไข้เก่า จึงขอให้ทางมูลนิธิมอบแผ่นไม้อัดเพื่อรองเตียง