โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่สอบถามพัฒนาการของเด็กในโครงการฯ ที่โรงเรียน เด็กคนแรกยังคงพูดเป็นคำไม่ได้ ส่วนเด็กคนที่สองสามารถสื่อสารรู้เรื่องแล้ว

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณครูของเด็ก พบว่าเด็กชอบมาโรงเรียน ชอบเล่นกับเพื่อน มีนิสัยร่าเริง ชอบเล่นน้ำ และยังไม่สามารสื่อสารกับครูเมื่ออยากเข้าห้องน้ำได้ น้องจึงต้องใช้แพมเพิสอยู่ตลอด

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย รับเด็กเพิ่มรายที่ 2

ภายหลังจากโครงการฯ รับเด็กคนแรก คุณครูที่โรงเรียนของเด็กคนแรกแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มีเด็กอีกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิ เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเด็กฐานะทางบ้านยากจน มีชุดนักเรียน 1 ชุด มีพี่สาวต่างบิดา 1 คน ทางมูลนิธิฯ จึงพิจารณารับเข้าโครงการฯ และมอบชุดนักเรียนให้ในครั้งต่อไป

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

ภายหลังจากมูลนิธิฯ ร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ ร่วมกันให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายที่ขาดสารอาหารขณะนี้เด็กชายอยู่ในวัยเข้าโรงเรียน มูลนิธิฯ จึงให้เด็กเข้าโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ในเบื้องต้นได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จัดซื้อชุดนักเรียนและของใช้ที่สนับสนุนการศึกษา รวมทั้งมอบนมกล่องพร้อมแพมเพิสให้กับเด็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยอัมพาต หลังจากมูลนิธิฯร่วมกับอบต.ท่าโพธิ์ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมผู้ป่วย พบว่าการใช้ชีวิตประจำวันสะดวกมากกว่าตอนที่ยังไม่ทำการปรับปรุงที่พักอาศัย ผู้ป่วยนอนบนเตียงที่ไม่สามารถขยับตัวได้เอง สามีของผู้ป่วยมีเตียงคนไข้เก่า จึงขอให้ทางมูลนิธิมอบแผ่นไม้อัดเพื่อรองเตียง