ติดต่อมูลนิธิ

ที่อยู่ปัจจุบัน

มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
173/113 หมู่ 7 ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-261109  โทรสาร : 055-261109

กด Like เพจมูลนิธิ

แผนที่แสดงที่ตั้งมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ