เอกสารและขั้นตอนโครงการการกุศล

สำหรับคนที่มาใหม่ อ่านข้อมูล และขั้นตอนการลงพื้นที่ได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากลงพื้นที่มาแล้ว บันทึกการลงพื้นที่

ขั้นตอนที่ 4 กรอกใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน

เคสทั้งหมด

ตารางแสดงจำนวนเคสทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเป็นรายเดือน

เคสความช่วยเหลือผู้รับผิดชอบเคส
ดารินนมวัวแดง 4 แพ็คน้ำ
ปฐวีนมแลคตาซอย 4 แพ็คน้ำ
ธันวานมแลคตาซอย 4 แพ็คเมย์
แบ๊ว/คุณยุทธยาข้าวสาร 2 ถุง นมแลคตาซอย 4 แพ็คพลอย
อันปันนมโฟร์โมสต์ 4 แพ็ค ผ้าอ้อม XL 2 แพ็คเมย์
ปอยนมแลคตาซอย 4 แพ็ค ผ้าอ้อม L 2 แพ็คน้ำ
เด็กแฝดข้าวสาร 2 ถุง นมวัวแดง 12 แพ็ค แพมเพิสใหญ่ 1 แพ็ควรรณ
เฟสข้าวสาร 2 ถุงเมย์
น้องพิมพ์เงินสด 400 บาทพลอย
คุณฐปตาข้าวสาร 2 ถุงพลอย
ป้าแฉล้มข้าวสาร 2 ถุงพลอย
ป้าจำรัสข้าวสาร 2 ถุงพลอย
ป้าภาข้าวสาร 2 ถุงเมย์
ป้าเจี้ยนข้าวสาร 2 ถุงเมย์
คุณสาวิตรีข้าวสาร 2 ถุง (รอขออนุมัติ แพมเพิสผู้ใหญ่)น้ำ

ข้อมูลออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เมื่อต้องซื้อของให้เคส เช่น ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน หรืออื่น ๆ ต้องออกใบเสร็จรับเงินกับร้านค้าที่ไปซื้อของ รายละเอียดการออกใบเสร็จ มีดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *