โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กๆในโครงการฯ เด็กในภาพที่ 2 ป่วยเข้าโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับปอด แต่ก็ยังร่าเริงเหมือนกับเด็กๆคนอื่นในภาพ ทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *