โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆในโครงการ วันที่ 10 กันยายน 2561 มีเด็กในโครงการเพิ่มมาอีก 1 คน เป็นเด็กหญิงที่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา มีพี่สาวตาบอดซึ่งเรียนต่างจังหวัด ปิดเทอมจึงจะกลับบ้าน เด็กหญิงร่าเริง สดใส สื่อสารได้สมวัย แม่ของน้องแจ้งว่าขาดแคลนรองเท้าพละและรองเท้านักเรียน เจ้าหน้าที่ฯจะให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนเด็กชายทั้งสองในโครงการฯ กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน เด็กคนที่ 1 ยังไม่สามารถสื่อสารได้ ขณะที่เด็กคนที่ 2 มีพัฒนาการสมวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *