โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบชุดนักเรียนให้กับเด็กคนที่ 2 ในโครงการฯ รวมทั้งพี่สาวของเด็กคนที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *