การประชุมช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึง เจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์

ขณะนี้เว็บไซต์ของมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพอยู่ระหว่างดำเนินการ